.LV reģistra turētājs

Jūsu meklētais domēna vārds ir jau reģistrēts, taču netiek aktīvi izmantots!
Sīkāka informācija par .LV domēna vārdu reģistrāciju pieejama www.nic.lv

The domain name you are looking for is already registered but not in active use!
Detailed information about .LV registry can be found at www.nic.lv

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Tīkla risinājumu daļa (NIC)
Adrese: Raiņa bulv. 29, Rīga, LV-1459
Tel: + 371-67085858
e-pasts: dns@nic.lv